Purring på medlemskontigent

Hei,

Har du betalt medlemskontingenten for 2015/16?
Det sendes i dag ut annengangs purring for medlemskontingent og frivillig løypebidrag i Havsdalen Velforening. Vi ser helst at du benytter linken i tilsendt Mail til Superinvite, som er den betalingsløsningen vi har valgt og som sparer oss for mye administrasjon (kredittkort). Dersom du mot formodning ønsker å betale direkte til Havsdalen Velforening er kontonummeret 6197 05 13271. HUSK Å MERKE TYDELIG MED NAVN!

– Styret