Dokumenter til årsmøtet

Årsmøte i Havsdalen Velforening PALMESØNDAG 20. MARS i Havsdalskroa 2. etg kl. 16.30-18.00.

Velkommen til ordinære årsmøtesaker, status og videre tanker for Sti- og Løyper ved ordfører Petter Rukke og gratis aking for våre yngste medlemmer i regi av Geilo Holiday!

Innkalling

Årsberetning

Regnskap